Hem
Om oss
Våra tjänster
Kontakt
Länkar

Om ossEwa Wiik - Curriculum Vitae

Teoretisk utbildning
1969-1972 Uppsala Universitet, ekonomexamen
1977 Ämneslärarexamen, inriktning företagsekonomi
1985-1991  Påbyggnadskurser för att nå auktorisation som
revisor: handelsrätt 20 p., beskattningsrätt 20 p., IT-utbildning 17 poäng vid Uppsala Universitet och Högskolan i Örebro samt IREV-kurser i revision och revisionsteknik
1989-1995 Doktorandkurser vid Uppsala Universitet, 75 p.


Yrkeserfarenhet
1963-1969   FFV/CVA i Arboga
                  Chef för planeringsavdelningen
1974-1985   Länsstyrelsen i Västmanlands län
                  Taxeringsordförande i taxeringsnämnd, Västm. län
1978-1985   Ullviskolan i Köping
                  
Gymnasieadjunkt: föreläsare och forskare
1985-1990   Bertil Olssons Revisionsbyrå i Stockholm
                 
Revision och rådgivning i börsnoterade företag och små
                  och medelstora företag
1990-          Olsson & Wiik Revisionsbyrå AB

                  Pågående. Auktoriserad revisor i eget revisionsbolag.
1992-1995   Högskolan i Örebro
                 
Unversitetsadjunkt: föreläsare och forskare
1995-1998   Mälardalens Högskola
                 
Doktorandtjänst: forskning och doktorsavhandling

Akademiska meriter
1995-1996   Publicerat och försvarat på forskningskonferenser
                  "Att starta ett högteknologiskt företag", 8th Nordic
                  Conferens on SME i Halmstad
                  
"Financing a Newly Set-up High Tech Firm", RENT-IX Conference i
                  Piacenza, Italy

                 
"Cash Management in SME:s", 9th Nordic Conferens on
                  SME i Lillehammer Norge
                  "Learning from Entrepreneurical Spin-Offs", IntEnt -97, Monterey, CA, USA
                  "Lessons from a High Tech Spin-Off Case - an analysis on a spin-off failure                   from a multinational organization", 43th ICSB World Conference, Singapore
                  Försvarat avhandlingsarbetet "Kapitalrationalisering i svenska småföretag",                   vid två högre seminarier vid Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala                   Universitet