Hem
Om oss
Våra tjänster
Kontakt
Länkar

Våra tjänster


Bokslut
Ett bokslut ska uppställas enligt ett flertal olika lagar, det skall anpassas till gällande skattelagar och det ska spegla företagets verkliga resultat. Det är här vi kommer in som Din rådgivare och hjälper Dig med att genomföra Ditt bokslut snabbt och korrekt.

Bolagsärenden
För att driva företag behöver man ett bolag. Vi bildar det snabbt. Vill Du sälja eller köpa ett bolag värderar vi och upprättar nödvändiga dokument.

Budget
Som företagare bör man planera för framtiden och här är budgeten ett bra hjälpmedel. En budget kan göras på flera olika sätt och vi hjälper Dig gärna.

Deklaration
Ditt bolag och Du själv skall varje år lämna in Era deklarationer. Deklarationen och bilagor till denna är numera ett omfattande arbete, som snarast tenderar att växa. Här har vi utrustning och kunskap att hjälpa Dig att upprätta och skriva ut Din deklaration.

Revision
Enligt aktiebolagslagens 10 kap. skall AB ha auktoriserad eller godkänd revisor. En revisor fungerar som en konsult, expert och rådgivare i samma person. Din revisor är en tillgång som Du skall utnyttja. Här ställer vi upp och gör revision enligt lagens regler, men även för att bistå Dig med skötseln av Ditt företag.

Skatter
Land skall med lag byggas sade en gammal svensk kung. Land skall med ständigt ändrade skattelagar styras säger riksdagen i dag. I denna §-djungel av snabbt växande lagar hjälper vi Dig att se skogen trots alla "trän", så att Du skatteplanerar på ett optimalt och korrekt sätt.